Tarieven

Ik hanteer één standaard uurtarief van € 80,- voor het schrijven van teksten. Dit tarief is van toepassing op alle online en offline tekstvormen waarvoor je me kunt inschakelen. SEO-teksten, blogs, DM’s,  advertorials, conceptuitwerking, redactionele artikelen, etc….

Prijs per product: correctiewerk

Bij tekstcorrectie maak ik onderscheid tussen drie correctievormen:

  • – Corrigeren (enkel spelfouten en slordigheden verbeteren) -> Doet Mijnheer Van Puffelen niet.
  • – Redigeren van een tekst (gelet op spelling, zinsopbouw, consequentie, stijl).
  • – Herschrijven (een tekst op inhoud verbeteren, vorm geven aan een – summiere – basistekst).

Zoals je ziet vergt de ene vorm wat meer werk dan de ander. Toch vraag ik hetzelfde tarief: € 80,- per uur. Waarom? Omdat ik in één uur tijd een flink aantal pagina’s kan corrigeren. Aanzienlijk meer dan ik in datzelfde uur kan redigeren of herschrijven. Overigens corrigeer ik geen teksten, daarvoor ben je beter uit bij een taalbureau. De andere 2 vormen vertonen soms wat overlap. Tijdens een opdrachtbespreking bepalen samen waar jouw vraag ligt.

Tarieven op maat

Geen klantvraag is hetzelfde, dus natuurlijk valt er te praten over een vast bedrag per blog, artikel of hoeveelheid webteksten. Ik maak dan op basis van mijn uurtarief een ureninschatting en vertaal deze door naar een vaste prijs. Voor redactionele artikelen, interviews en persberichten hou ik standaard een maximum woordenaantal van 500 à 550 per pagina aan.

Mijn tarief vormt dus een vertrekpunt. Een belangrijk vertrekpunt weliswaar, maar er valt te onderhandelen over de prijs. Daarbij is een aantal factoren van groot belang:

  • De omvang van de opdracht
  • Periodiek terugkerend
  • Spoed

Vraag vrijblijvend een offerte aan om te zien wat ik vanuit Mijnheer Van Puffelen tekstbureau voor je kan betekenen.

Reiskosten

Hond in de auto

Als de reistijd een halfuur of meer bedraagt,wordt er een vergoeding gerekend op basis van de reistijd, tenzij anders is afgesproken. Reistijd van minder dan een halfuur wordt niet in rekening gebracht. Ik hanteer dan wel een kilometervergoeding van 0,25 per kilometer.

VAR

Mijnheer Van Puffelen tekstbureau is in het bezit van een ‘Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming’ (VAR-wuo) van de Belastingdienst. Dit geeft jou als opdrachtgever de zekerheid dat de Belastingdienst mijn werkzaamheden voor je bedrijf niet als ‘werk in loondienst’ beschouwen.

Algemene voorwaarden

Mijnheer Van Puffelen tekstbureau hanteert Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op elke overeenkomst tussen een opdrachtgever en Mijnheer Van Puffelen tekstbureau.

Back to Top