B2B

Een tekst bedoeld voor een business-to-business (B2B)-uiting kent andere communicatiewetten dan een tekst, bedoeld voor de consumentenmarkt. Zo is de toon doorgaans een stuk zakelijker en heeft de tekst een commerciëler karakter. Uw wilt immers dat u klant of lead snel in actie komt. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau verzorgt overtuigende, zakelijke en informerende teksten, zonder het persoonlijke karakter uit het oog te verliezen.

Commerciële offerteteksten

Een offerte is meer dan een verzameling getallen. Het is hét middel om een goede eerste indruk te geven en te zorgen dat uw klant overgaat tot een aankoopbeslissing. Het spreekt voor zich dat een effectieve offertetekst u kans op de opdracht vergroot. Maar hoe uitgebreid moet alles beschreven worden? En welke bijlagen zijn noodzakelijk. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau zorgt voor een logische tekstopbouw in uw offerte en de juiste tone of voice.

MVO-verslagen

Het was de Triodosbank die ooit reclame maakte met de pay off ‘Laten we zorgen dat fairtrade een pleonasme wordt’. Anno 2013 is er geen enkel bedrijf dat nog om begrippen als fairtrade, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (mvo) heen kan. Of dat – gezien de schaalgrootte van uw bedrijf – op micro- of macroniveau is: uw inspanningen op het gebied van duurzaamheidsinbedding in de organisatie verdienen het om beschreven te worden. Het maakt medewerkers bewuster en betrokken en geeft stakeholders meer inzicht. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau is gespecialiseerd in het schrijven en herschrijven van MVO-verslagen.

Van persbericht tot jaarverslag

Voorbeelden van business-to-business-teksten en andere teksten met een zakelijk karakter die Mijnheer Van Puffelen levert: advertorials/infotorials, artikelen voor vakbladen, offerteteksten, persberichten, jaarverslagen en MVO-verslagen.
Zoekt u juist iemand die teksten kan schrijven die gericht zijn op de eindgebruiker? Op de pagina B2C vindt u een overzicht van diensten om de consumentenmarkt mee te bedienen.

Back to Top